JOUKKUE

Muuri Jari4
Keränen Jani6
Kelloniitty Joni7
Schulz Ari9
Paavola Mikko10
Huikko Panu11
Ihalainen Ville12
Lanu Jukka15
Lankila Jere16
Ritola Jarno17
Jaarinen Eemil19
Toikka Henri20
Viitala Timo21
Kasurinen Tino23
Tuutti Onni30
Parkko Topi31
Wuorlinna Kalle32
Tontti Tatu33
Fabritius Lassi34
Leppänen Joni35
Turkia Antti37
Ritvanen Riiko39
Tuutti Tuukka88